Jdi na obsah Jdi na menu
 


Recyklohraní

 

Nový úkol - Sběrný dvůr

Recyklohraní a společnost Eko-Kom vyhlašují detektivně-výtvarný úkol pro všechny typy škol s název "Sběrný dvůr".  Víte jak takový sběrný dvůr funguje, kde se nachází ten "váš" a jaký odpad tam můžete odvézt?

Úvod

Sběrný dvůr je místo, kde může občan obce nebo města odevzdat většinu domovního odpadu, který doma vyprodukuje. Sběrný dvůr je vybavený celou řadou kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů. Na sběrném dvoře se nejčastěji odevzdávají objemné odpady a nebezpečné odpady, často jsou místem zpětného odběru elektrozařízení a baterií, velmi často tam najdete i barevné kontejnery na tříděný odpad, kontejnery na bioodpady nebo na stavební suť. Každý sběrný dvůr má svoje vlastní pravidla, za kterých odpady přijímá a vlastní seznam druhů odpadů, které můžete odevzdat. Sběrný dvůr nenajdete v každé obci, mají je hlavně města a větší obce, protože provoz sběrného dvora není úplně nejlevnější. Odpady, které se na sběrném dvoře odevzdají, se ještě třídí tak, aby je bylo možné co nejvíce využít, a následně se předávají podle druhů k dalšímu nakládání. Sběrný dvůr je proto velmi důležité místo, které slouží obyvatelům obce a pomáhá udržovat čistotu a pořádek v ulicích. bvcb

 

Zadání

Vyhledejte, navštivte, nebo si vymyslete sběrný dvůr a výtvarně jej zpracujte na samostatný arch papíru (minimální velikost A2) nebo v elektronické podobě. Na samostatný list uveďte podrobnosti ke sběrnému dvoru.

Postup

Nejprve se seznamte s fungováním sběrného dvora. V městech a obcích, kde sběrný dvůr je, ho navštivte a prozkoumejte. Pokud žijete v obci, kde sběrný dvůr není, nebo nebudete mít možnost sběrný dvůr navštívit, vyhledejte si co nejvíce informací o sběrném dvoře na internetu.

Zjistěte

 1. Jaké druhy odpadů se mohou na sběrný dvůr ukládat
 2. Slouží sběrný dvůr i jako místo zpětného odběru elektrozařízení a baterií?
 3. Do jakých kontejnerů, nebo na jaká místa na sběrném dvoře se jednotlivé druhy odpadů dávají?
 4. Jaké rozměry má sběrný dvůr?
 5. Jaká je provozní doba sběrného dvora?
 6. Má sběrný dvůr nějaká zvláštní pravidla pro odkládání odpadů?

První stupeň základních škol

 1. Výtvarně zpracujte (formou výkresu, koláže, nebo v elektronické podobě) reálný sběrný dvůr, buď podle skutečnosti, nebo podle informací z internetu. Jasně označte jednotlivé kontejnery, nebo místa podle druhů odpadů, které je možné na sběrný dvůr uložit.  
 2. Na zvláštní list uveďte následující informace:
 3. lokalitu, kde se sběrný dvůr nachází
 4. otevírací dobu sběrného dvora
 5. druhy odpadů, které je možné do dvora odevzdat