Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevření školy 1. 6.

Aktualizace 31. 5. 2020

Sdělujeme ještě  několik informaci před nástupem do školy. Nastupuje celkem 19 dětí. Protože si někteří rodiče ještě nástup svého dítěte rozmysleli, mohli jsme zařadit děti do tříd tak, jak do nich chodili před uzavřením školy. V 1. školní skupině bude 6 žáků, ve 2. školní skupině bude také 6. žáků a ve 3. školní skupině bude 7 žáků. Dětem dejte zítra do aktovky všechny učebnice a pracovní sešity. Prvouku, přírodovědu a vlastivědu  si nechají ve škole. Bude se probírat spíše okrajově. Výuka bude směrována hlavně na matematiku, český jazyk a angličtinu. Výuka i odpolední část bude po celou dobu probíhat ve třídě, kam bude školní skupina umístěna v pondělí 1. 6.  Ani o přestávkách nebudou žáci třídy opouštět. Odchody na WC zorganizujeme během vyučovacích hodin. V případě pěkného počasí se skupinky vystřídají venku. Oběd proběhne za přísných hygienických opatření, do jídelny se vejde jen 5 žáků.  V případě porušení hygienických opatření a kázně může škola žáka z vyučování vyloučit. Většina rodičů již odevzdala čestné prohlášení, ostatním připomínáme povinnost odevzdat nejpozději 1. 6. do 8 h.  Nezapomeňte dát dětem minimálně 2 roušky a sáček na čistou i špinavou roušku. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Aktualizace 26. 5. 2020

Prosíme rodiče, aby nám neposílali čestné prohlášení jako fotografii. Přípustný je pouze originál nebo velmi kvalitní scan.  Využívejte pouze čestné prohlášení, které jsme Vám zaslali do emailu. Některé internetové verze mají jiný text. 

Aktualizace 23. 5. 2020

Podrobné informace k nástupu do škol a čestné prohlášení obdrží rodiče přihlášených  žáků do emailu. Do školy nastupuje celkem 21 žáků, kteří budou rozděleni do 3 skupin. Rodiče 3 žáků nám nevyplnili dotazník a ani nás nijak nekontaktovali. 

V souvislosti s prezenční výukou rodiče jsou povinni:

 • nejdéle 1. června 2020 odevzdat škole vyplněné Čestné prohlášení, bez čestného prohlášení nesmí dítě do školy vstoupit,
 • vybavit své děti nejméně 2 čistými rouškami na každý jeden den + sáček na jejich ukládání,
 • dítě s příznakem respiračních onemocnění se nesmí poslat do školy, pokud pošlete, zkomplikujete si situaci, protože škola musí takové dítě nahlásit hygienické stanici,
 • informovat školu o důvodech nepřítomnosti dítěte ve škole (nejdéle v den absence),
 • informovat školu o podezření na příznaky nemoci COVID-19 (neprodleně!) u dítěte i u rodinných příslušníků, kteří s ním žijí ve společné domácnosti,
 • vyzvednout si dítě, které má příznaky onemocnění  co nejdříve,
 • zvýšenou měrou dbát na hygienu a dezinfekci i v domácím prostředí (dezinfekce roušek, pomůcek, telefonů, kontakty s cizími lidmi,…..).

Protože psychologové upozorňují na to, že pro některé děti bude  návrat do školy  vzhledem k přísným opatření stresující, prosíme rodiče, aby připravili děti na stálé mytí a dezinfekci rukou, pobyt pouze ve své třídě a převážně ve své lavici  i o přestávkách a pobytu ve školní družině, žádné pobíhání po škole, nošení roušek, velmi přísná opatření ve školní jídelně, dodržování rozestupů při vstupu do školy...../.

Pokud si nemůžete vytisknout čestné prohlášení, můžete si ho vyzvednout ve škole. V případě, že se nedostanete do školy přes den, vložíme dotazníky do schránky na budově školy, která je otevřená. 

Prosíme, abyste vyplněním dotazníku ZDE přihlásili své děti do školní družiny a na obědy. Nejen my, ale i vy máte asi mnoho dotazů, takže nás neváhejte kontaktovat. 

 

 

Aktualizace 17. 5. 2020

Z důvodu špatného vysychání budovy se zdržely všechny práce. Malíři nastoupí až v pondělí 18. května . Protože musí

kromě běžného nátěru provést také nátěr izolační, ukončí svoji práci až v pátek. V následujícím týdnu po odchodu malířů , tedy v týdnu od 25. května, nás čeká ještě úklid, dezinfekce budovy a revize elektroinstalace. Nástup dětí do školy je tedy nutné posunout o 1 týden na pondělí 1. června.. Termín vyplnění dotazníku zůstává stejný, tj. 18. květen. Pokud nevyplníte dotazník, nemůže dítě do školy nastoupit. Stále chybí vyplněný dotazník od 2 žákyň ve 2. třídě  a jednoho žáka ve třídě 5. Pokyny k nástupu a čestné prohlášení obdrží rodiče, kteří přihlásili děti do školy emailem. Chápeme, že rodičům mohou vzniknout komplikace, ale není v našich silách  otevření budovy. urychlit.

Aktualizace 13. května 2020

Školní jídelna bude schopna splnit přísná hygienická opatření a připraví našim žákům teplé obědy. Brzy vyzveme rodiče, aby dětem, které do školy nastoupí, obědy přihlásili.

Aktualizace 11. května 2020

Dnes jsme srovnali lavice ve dvou třídách dle hygienických požadavků. V přízemí   to nebylo možné. V budově stále pracují zedníci a obě třídy jsou vystěhované. Do školy bude moci nastoupit 23. dětí, pokud bude potřeba, můžeme ještě posadit 2 žáky k počítačům ve III. třídě. Protože nastoupí i pedagogové z rizikové skupiny, můžeme otevřít celkem 3 školní skupiny. Budeme se snažit, aby žáci měli svoji paní učitelku, nemusí se to však podařit. Výuka bude probíhat do 10.35 nebo do 11.30 hodin. Všechny děti z jedné školní skupiny musí končit ve stejnou dobu.  Po ukončení výuky bude do 12.45 pokračovat hlídání dětí dle zájmu rodičů, a to ve stejné školní skupině. Zatím nevíme, jestli bude možné do tříd přinést alespoň hry, které nám po vytopení zbyly. Upozorňujeme rodiče, že bez přihlášení přes dotazník níže, nemohou žáci do školy nastoupit. Posunujeme termín vyplnění dotazníku do 18. května 2020. Věnujte pozornost správnému vyplnění emailové adresy. Všechny přihlášky potvrzujeme, ale některé emaily nefungují a odpovědi se nám vrací zpět. Pokud nezvládnete dotazník vyplnit, stačí napsat email na hermonova@email.cz nebo poslat SMS na 728 505 200. Brzy zveřejníme hygienická opatření, která budeme na naší škole realizovat. Zatím zde není zveřejněno čestné prohlášení, na podnět Pedagogické komory se nejspíš bude upravovat jeho podoba. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Aktualizace 4. května 2020

Vážení rodiče.

Prostudovali jsme  všechny pokyny k otevření škol. Většinu hygienických doporučení budeme moci splnit. Problém bude se shlukováním žáků při příchodu a o přestávce. Další problém bude řazení lavic  ve třídě 2 metry od sebe. Z tohoto důvodu bude moci nastoupit jen asi 22 - 24 dětí. Také nevíme, zda bude možné splnit hygienická opatření v jídelně. Pokud ne, jídelna by nebyla pro žáky otevřena. Otevření školy nám komplikuje také  technický stav přízemí po vytopení budovy. Doufáme, že vše do otevření 25. 5. stihne opravit. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku nejpozději do 15. května 2020 . Před jeho vyplněním si pročtěte ještě následující text. 

 • účast na výuce je dobrovolná,
 • kdo nenastoupí, pokračuje v distanční výuce doma,
 • provoz školy bude jen v dopoledních hodinách asi do 12.30 h,
 • žáci budou rozděleni do školních skupin, které nemusí být stejné, jako jsou třídy,
 • pro všechny skupiny bude sestaven speciální rozvrh,
 • složení školní skupiny není možno měnit a není možné do ní přistoupit později,
 • děti žijící s rizikovými osobami nebo které jsou samy rizikové by do školy neměly nastoupit vůbec/viz. rizikové osoby/,
 • děti s respiračním onemocněním nebo teplotou do školy nesmí, 
 • pokud nebudou žáci ochotni dodržovat hygienická opatření, nebudou moci v návštěvě školy pokračovat,
 • první den nástupu žáci odevzdají čestné prohlášení /bude včas zveřejněno/.                                                                                                                                                         

Rizikové osoby:

1.Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus/cukrovka/.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Aktualizace 1. 5.

Vážení rodiče. 

Chápeme, že máte mnoho otázek ohledně otevření školy. Bohužel MŠMT dosud neposkytlo slíbené  praktické informace k otevření. Tyto by snad měly být školám doručeny až v pondělí 4. května 2020 do datových schránek. Ihned, jak dostaneme potřebné informace, je začneme zpracovávat. Nicméně již nyní je jisté , že do školy nebudou moci nastoupit všechny děti. Situaci také komplikuje vytopená budova. V týdnu od 27. dubna zde pracovali zedníci, aby úpravami urychlili vysoušení přízemí. Zatím ale nevíme, kdy budou moci nastoupit do budovy malíři a také kdy bude možné zprovoznit elektrickou síť a provést její revizi. Prosíme, sledujte aktualizace na našich webových stránkách.