Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. třídy

Upozorňujeme rodiče, že poslední termín zaslaní dokumentů z zápisu je 30. duben 2020. 

U dětí s odkladem není nutné zatím dokládat potvrzení z poradny a od lékaře, ale žádost o přijetí je nutné  doručit do 30. 4. 2020.t!!!!!!!!  Poradny budou postupně otvírat v následujících týdnech. Ozvat se musí také rodiče dětí, které měly odklad v minulém školním roce.

 

Z důvodu pokračování mimořádných opatření a také vytopení školy proběhne zápis distančním způsobem.

Tiskopisy dotazník pro rodiče žáků 1. tříd   a žádost o přijetí z základnímu vzdělávání můžete do školy doručit do 30. 4.  těmito způsoby:

1. odeslat oba dokumenty poštou na adresu Základní škola Jedlová, Jedlová 260

2. odeslat oba dokumenty datovou schránkou my4pewh

3. odeslat oba dokumenty naskenované na adresu zsjedlova@email.cz

4. pokud nemůžete využít ani jeden z výše uvedených způsobů, můžete přinést dokumenty osobně 1. dubna 2020 v době 12 - 15 hodin do budovy školy.

V případě žádosti o odklad si můžete vyzvednout tiskopis v mateřské škole nebo vám jej můžeme zaslat emailem. V tomto případě nebudete škole doručovat tiskopisy 2, ale 3. Informaci o znovuotevření poraden zatím nemáme. 

Kopie rodného listu a občanského průkazu nemusí zasílat rodiče ze spádové oblasti. 

Prosíme, abyste vše co se týká zápisu do 1. třídy neřešili s pracovníky mateřské školy a také tam nenechávali tiskopisy. 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

 

Prosíme, sledujte naše internetové stránky. V případě pokračující epidemie provedeme zápis alternativním způsobem bez přítomnosti zapisovaných dětí. Nejasnosti s námi můžete konzultovat na čísle 728 505 200 nebo na emailu  zsjedlova@email.cz.

Zápis do 1. třídyZápis do 1. tříd pro školní rok       2020/2021

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9.2017)

Zápis do prvních tříd proběhne 1. dubna 2020  v I. třídě  v čase 13 - 16 hodin. 

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Dítě se zápisu aktivně zúčastní. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. 

Odklad povinné školní docházky

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu i s dítětem. V době zápisu se vyplní žádost, popř. donesete již vyplněný formulář, o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Posudky je vhodné mít s sebou k zápisu. 
 

Ředitelka následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.