Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testování žáků

Od 17. května se budeme testovat testy SEJOY. Postup testování je stejný, jako u předešlých testů. Tyto testy jsou opět antigenní a budou se provádět 1x týdně vždy v pondělí.

Testování 10. 5. - výsledky

počet testovaných žáků negativní pozitivní neprůkazný test
35 35 0 0

Testování 3.5. - výsledky

počet testovaných žáků negativní pozitivní neprůkazný test
36 36 0 0

 

K 29. 4. je 5 pedagogických a 2 provozní zaměstnanci po aplikaci alespoň jedné dávky očkování. 

Od 3. května 2021 se budou žáci testovat pouze 1x týdně.

Testování 29. 4. - výsledky

počet testovaných žáků negativní pozitivní neprůkazný test
35 35 0 0

Testování 26. 4. - výsledky

počet testovaných žáků negativní pozitivní neprůkazný test
36 36 0 0

Vážení rodiče.

Na následující testovací období jsme obdrželi jiné testy, než jsme měli dosud. Podle našeho názoru jsou trochu složitější. Prosíme, abyste dětem pustili video ZDE. Vytírat se bude opět z kraje nosu, ne z krku. Samozřejmě se budou žáci vytírat sami. Připomínáme, že všechny děti dosud  zvládly  testování zcela bez problémů. Jak jsme již psali, velkou zásluhu na tom mají rodiče i ti, kteří na děti dohlíželi. 

 

Testování .22. 4. - výsledky

počet testovaných žáků negativní pozitivní neprůkazný test
36 36 0 0

Testování 19. 4. - výsledky

počet testovaných žáků negativní pozitivní neprůkazný test
36 36 0 0

 

Testování 15. 4. - výsledky

počet testovaných žáků negativní pozitivní neprůkazný test
36 36 0 0

Testování 12. 4. - výsledky

počet testovaných žáků negativní pozitivní neprůkazný test
36 36 0 0

Díky domácí přípravě dětí proběhly testy zcela bez problémů! Vše zvládli i ti nejmenší. Všem rodičům, ale i všem kdo na děti při testování  dohlíželi, patří  VELKÝ DÍK!!! 

 

Základní informace k testování.

Aktualizace z 15. 4. jsou zapsané modrou barvou.

  • Testovat budeme vždy v pondělí a ve čtvrtek v 8 hodin ráno.
  • Testovat se žáci budou sami pod dohledem třídních učitelů nebo vyučujících v dané třídě. Učitel nesmí dítěti pomáhat. Žáci, kteří se sami neotestují, nemohou ve výuce zůstat. Myslíme si, že u nás nikdo takový nebude.  Pokud by byl, zkonzultujeme situaci se zákonnými zástupci.
  • V naší škole nemáme žádnou volnou místnost, kam bychom mohli umístit  rodiče, kteří by asistovali svému dítěti při testu. Asistence rodičů tedy není možná, 
  • Pokud rodiče dítě do školy doprovází, může si na výsledek testu počkat do cca 8.20 hodin.
  • Rodiče mají právo nenechat své dítě testovat. V tomto případě zůstává dítě doma, bude mít omluvené hodiny. Distanční výuka se ale konat nebude. Na žádost rodičů  zašle škola 1x týdně seznam probrané látky. 
  • Rodiče, kteří dítě do školy nepošlou, nebudou mít nárok na ošetřovné.     
  • Připomínáme, že se děti, které prodělaly onemocnění, testovat nemusí. Viz. informace níže.
  • V případě pozitivity některého žáky půjdou do karantény všichni spolužáci, kteří s ním byli ve třídě a také děti, které s ním byly ve školní družině. Do karantény by šli také vyučující, asistentky a vychovatelé. Zbytek dětí by učili očkovaní učitelé, kteří po 14 ti dnech po 2. vakcinaci do karantény nemusí. V naší škole projevili zájem o očkování téměř všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.
  • V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat i během víkendu. /728 505 200/

Přikládáme několik odkazů k testování ve školách. ZDE a ZDE 

_____________________________________________________

 MŠ stále nevydalo oficiální pokyny k testování žáků. Řada informací je ale  již na stránkách MŠ umístěna.

Víme, že se my i jedlovská mateřská škola budeme testovat testy LEPU Medical. Prosíme, prohlédněte si s dětmi instruktážní video a nacvičte odběr za pomocí vatové tyčinky. Děti, které onemocnění prodělaly se nemusí testovat. K tomu je nutné potvrzení lékaře nebo laboratoře, ze kterého musí být jasné, kdy mělo dítě první pozitivní test na covid. 90 dní od prvního pozitivního testu se děti testovat nebudou. Také upozorňujeme, že po celou dobu pobytu budou ve škole povinné jednorázové roušky. Rodiče astmatiků se domluví s lékařem a pokud bude potřeba, můžeme děti vybavit štíty. V tomto případě kontaktujte školu, abychom se domluvili. Některé informace a dotazy rodičů můžete získat zde. 

Zřejmě není nutno připomínat, že do školy nemohou děti, které mají jakékoliv příznaky nachlazení.