Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis dětí do 1. třídy

Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/25

Letošní zápis do 1. třídy Základní školy v Jedlové se uskuteční

v úterý 16. dubna 2024.

Z důvodu nemoci je možné domluvit náhradní termín. 

 

Důležité informace:

  • k zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2024 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
  • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2023, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)
  • rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky sdělí tuto skutečnost zapisující učitelce. Rodiče vyplní žádost o odklad a předloží doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Ta odloží začátek povinné školní docházky o jeden rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce doložené doporučující posouzeními. Odborným lékařem pro tyto účely může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Žádost o odložení povinné školní docházky je nutno doložit doporučujícími posouzeními nejpozději do 31. 5. 2023. Dítě, kterému bude odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

S sebou vezměte

Občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný doklad totožnosti, rodný list dítěte .

 

 

Náhledy fotografií ze složky Zápis dětí do 1. třídy_2024